Obowiązkowe kasy fiskalne ONLINE

Faktura korygująca – ważne informacje
17 czerwca 2019
Baza danych blockchain
18 czerwca 2019

Od 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie obowiązek stosowania kasy online dla usług motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych.

To pierwsza branża, która podlega obowiązkowi stosowania kas rejestrujących zwanych potocznie fiskalnymi. Podstawą jest projekt z dnia 18 września 2017 roku nowelizujący ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę dotyczącą miar. Projekt zakłada stopniowe wprowadzanie kas fiskalnych online z możliwością automatycznego przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy starego typu mają ostatecznie zniknąć do końca 2022 roku.

Jak stosowanie kasy fiskalnej online wygląda w praktyce?

Nowe kasy rejestrujące mają wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą automatyczne, bezpośrednie przesyłanie informacji do CRK. To oznacza, że kasa jest fiskalizowana w momencie jej połączenia z CRK za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i automatycznie przesyła dane o transakcjach. Te dane to wysokość obrotu, kwota podatku należnego, stawka VAT, rodzaj towaru lub usługi, czas i miejsce instalacji urządzenia, ale dane nabywcy są w pełni anonimowe.

Najprościej mówiąc, te informacje są elektronicznym obrazem paragonów, a jedyną informację o nabywcy, którą otrzyma CRK będzie jego NIP, o ile zostanie podany w trakcie dokonywania transakcji. Szef KAS będzie administrował tymi danymi (bez informacji o nabywcach) i udostępniał je ministrowi właściwemu do spraw finansów, dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych i celno – skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Stały dostęp do Internetu – obowiązek podatnika.

Należy zaznaczyć, że stałe połączenie z siecią teleinformatyczną będzie obowiązkiem podatnika. W przypadku przejściowego problemu z łącznością, podatnik będzie miał obowiązek przesłania danych niezwłocznie po usunięciu usterki. Może się zdarzyć, że podatnik będzie miał utrudniony dostęp do Internetu wynikający z charakteru prowadzonej działalności. Wówczas powinien wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przesyłanie danych do CRK w określonych odstępach czasu.

Odliczenie od podatku kwoty zapłaconej za kasę fiskalną.

Zakup kasy fiskalnej, która będzie miała możliwość stałego połączenia z Internetem to spory wydatek dla niektórych przedsiębiorców. Jednak istnieje możliwość odliczenia zakupu od podatku w wysokości 90% ceny zakupu kasy (netto), jednak nie więcej niż 1000 złotych.

Niestety pewne przepisy powodują, że musimy ponieść wydatki, których wolelibyśmy uniknąć. Aby działać zgodnie z obowiązującym prawem, musimy dostosować swoją działalność. A my po to tworzymy bloga, byście Państwo zdążyli przygotować się na nadchodzące zmiany. Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się przydatny.