Kryptowaluty – jak nie wpaść w pułapkę braku regulacji podatkowych

Baza danych blockchain
18 czerwca 2019
Zasady zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy
18 czerwca 2019

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej muszą rozliczyć się na druku PIT–36 (tak jak przedsiębiorcy), jeśli uzyskali dochód z tytułu sprzedaży kryptowalut lub innych zysków z giełdy lub z tytułu prowizji.

PIT–36 za rok ubiegły rozlicza się do 30 kwietnia. Dochód jest opodatkowany wg skali 18% do kwoty 85 528 złotych i 32% powyżej tej kwoty.

Poniżej omówimy sankcje grożące za niewykazanie dochodu z tytułu sprzedaży kryptowalut.

W przypadku kontroli, która ujawni niewykazany dochód z tytułu sprzedaży kryptowalut organ kontrolujący może nałożyć na podatnika podatek w wysokości 75%. Dodatkowo, jeśli organ kontrolujący uzna, że operacje na kryptowalutach są ciągłe i nastawione na zysk może uznać to za działalność gospodarczą i nałożyć obowiązek opłacania składek ZUS. W połączeniu z 75% podatkiem może to skutkować odprowadzeniem całej zainwestowanej kwoty do skarbu Państwa. Powyżej omówione sankcje

mogą być zastosowane różnie, bez dublowania się, w zależności od decyzji urzędu skarbowego.

Nieco większe pole manewru mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istnieje możliwość opodatkowania w skali podatkowej 18% lub 32%, ale można rozliczać swoje dochody na podstawie podatku liniowego w wysokości 19% bez względu na wysokość dochodu.

Zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane miesięcznie, a od stycznia 2018 roku nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki, jeżeli zaliczka nie przekracza 1000 złotych.

Zgodnie z jedną z wielu interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej obowiązek podatkowypowstaje nawet podczas wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, bo organy podatkowe przypisują ten rodzaj transakcji jako transakcje barterowe. To, niestety, może być uciążliwe dla użytkowników dokonujących po kilkadziesiąt operacji dziennie. Warto jednak wystąpić w takiej sytuacji o indywidualną interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej w swoim miejscu pobytu stałego. Koszt to obecnie 40 złotych, a w przypadku kontroli może uchronić podatnika przed niekorzystną dla niego interpretacją przepisów.

Kryptowaluty są zwolnione z podatku VATzgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7. W praktyce to oznacza, że sprzedawca nie odprowadza podatku VAT, ale tym samym nie może odliczyć podatku naliczonego od kosztów związanym z obrotem kryptowalutami. W przypadku kosztów, których podatnik nie będzie w stanie przypisać do konkretnej opodatkowanej i zwolnionej działalności, VAT musi zostać naliczony na zasadzie proporcji. Kwota VAT niepodlegająca odliczeniu powiększa u podatnika koszty uzyskania przychodu.

Trudny temat kryptowalut jeszcze nie raz pojawi się na naszym blogu. To branża, która zajmuje w biznesie coraz ważniejszą pozycję, więc będę się jej przyglądał.