Faktura korygująca – ważne informacje

Księga przychodów i rozchodów zgodna z przepisami
17 czerwca 2019
Obowiązkowe kasy fiskalne ONLINE
17 czerwca 2019

Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z korektą faktury lub wątpliwości z nią związane, zapoznaj się z poniższym wpisem.

Wszelkie informacje o wystawianiu faktury korygującej znajdziesz w art. 106j ust. 1oraz ust. 2 (Ustawa o VAT), ale poniżej opiszę najważniejsze przyczyny dokonywania korekty: zmianę podstawy opodatkowania oraz inne pomyłki na fakturze.

Korekta faktury może okazać się konieczna w kilku sytuacjach.

  1. Jeśli udzielono obniżki ceny w postaci rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. Jeśli udzielono upustów i obniżek cen (ale już po dokonaniu sprzedaży);
  3. Jeśli nastąpił zwrot opakowań lub towarów;
  4. Jeśli zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty;
  5. Jeśli nastąpiła podwyżka ceny lub pomyłka w kwocie, stawce podatku lub innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać następujące dane:

  1. Sformułowanie „faktura korygująca” lub „korekta”
  2. Numer oraz data jej wystawienia.
  3. Dane z faktury, której dotyczy korekta (w tym kompletne dane sprzedawcy i nabywcy z numerami NIP lub innymi identyfikującymi go na potrzeby podatku)
  4. Przyczynę korekty

Faktura korygująca prawnie jest tym samym, co zwykła faktura i powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał trafia do nabywcy.

Ważna informacja: jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należy skorygować także te pozycje.

Jeżeli korekta dotyczy upustu lub obniżki ceny należy wskazać okres, do którego odnosi się obniżka.

Jeżeli korekta faktury zawiera zmianę podstawy opodatkowania na niższą, sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, np. wiadomość elektroniczną, fax, pisemne potwierdzenie. Istnieją wyjątki od tej reguły, np. w sytuacji, gdy miejsce opodatkowania dla towarów lub usług znajduje się poza terytorium kraju lub w przypadku sprzedaży energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych.
Przepisy nie precyzują, czy w przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania takie potwierdzenie jest konieczne.

Korekty faktur robimy niemal wszyscy. Zdarza się to na tyle często, że warto znać przepisy regulujące wystawianie takich dokumentów, stąd pomysł na powyższy artykuł.

Więcej informacji w poniższym linku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535