Kadry

18 czerwca 2019

Warunki jakie trzeba spełnić aby zatrudnić cudzoziemca

Ustawa dotycząca zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej została znowelizowana, a nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Pisaliśmy już o podpisywaniu umów z pracownikami […]
18 czerwca 2019

Zasady zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy

1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, między innymi obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz […]